architektonický ateliér

novostavby - prístavby - rekonštrukcie


štúdie - tvarové a dispozičné riešenia vrátane 3D spracovania
projekty pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačné projekty
návrhy interiérov, riešenie areálov, sadové úpravy